IME Sp. z o.o.

NABÓR W RAMACH DZIAŁANIA 8.3.2 RPO WSL 2014-2020 ROZPOCZĘTY!


W dniu 18 września bieżącego roku rozpocznie się nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

W ramach naboru istnieje możliwość realizacji następującego typów projektów:

5 typ projektu: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

6 typ projektu: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.


W ramach naboru istnieje możliwość sfinansowania m.in. usprawnień dla personelu tj. elementów wynikających z analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.


Poziom dofinansowania wynosić może do 88 % kosztów kwalifikowanych.

Budżet naboru [PLN] 22 328 553,44

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – MARZEC 2018 r./I KWARTAŁ 2018r.


Termin, od którego można składać wnioski 18.09.2017 r. (od godz. 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski 31.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)


Wnioskodawca powinien realizować wsparcie w oparciu o analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy  oraz koncentrować działania na wsparciu pracodawców w opracowaniu  i wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia.

Analiza powinna mieć formę dokumentu zawierającego np. m.in.

a)      analizę stanowisk obciążających zdrowie pracowników w odniesieniu

do każdego wspieranego pracodawcy /analizę sektora/branży w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka,

b)      dane statystyczne, dotyczące pracowników, których zdrowie jest narażone ze względu na charakter/warunki w odniesieniu do każdego wspieranego pracodawcy,

c)       charakterystykę ww. grup pracowników, uwzględniającą m.in. ich staż pracy na stanowisku obciążającym zdrowie, rodzaj problemów zdrowotnych, których doświadczają z uwagi na zatrudnienie u danego pracodawcy, potrzeby i oczekiwania pracowników z obciążeniami zdrowotnym,

d)      analizę potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk (sprzętu i infrastruktury) z uwagi na ich obciążający wpływ na zdrowie pracowników.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

IME Sp. z o.o.

ul. Francuska 2/3

42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 690950083

Polub nas na Facebooku

Nasza oferta

 

• Zewnętrzne źródła finansowania;

• Rozliczanie projektów;

• Zamówienia publiczne;

• Audyty;

• Doradztwo techniczne;

• Badania;

• Usługi informatyczne;

• Szkolenia.

 

Wizytówka QR Code

Info

 

REGON: 364832773

NIP: 6452547556

KRS: 0000623911