Sprawdź nasze projekty

 

 

 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawiercie - aktualizacja
 2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac
 3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
 4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lelów (jako podwykonawca)
 5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Zawiercie
 6. „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” – RPO WSL 2007-2013; Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze”
 7. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” – GMINA SOSNOWIEC - RPO WSL 2014 – 2020
 8. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zawierciu” GMINA ZAWIERCIE – RPO WSL 2014 – 2020
 9. „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” – GMINA RZESZÓW – RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 10. „Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu” GMINA MIELEC – RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 11. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i dwie sale lekcyjne oraz wyposażenie szkoły w sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” – GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 12. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki” – GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA - RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
 13. "UMIESZ WIĘCEJ - MOŻESZ WIĘCEJ ! Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych z województwa śląskiego" - OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KATOWICACH – RPO WSL 2014 – 2020
 14. Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione – GMINA ZAWIERCIE - RPO WSL 2014 - 2020
 15. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świeradów-Zdrój
 16. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo
 17. „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” - ZPORR; Diecezja Gliwicka,
 18. „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach – Etap II” - RPO WSL 2007-2013; Diecezja Gliwicka,
 19. „Stabilizacja posadowienia XVIII wiecznego kościoła Bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej oraz przylegającego skrzydła klasztoru w krakowskiej dzielnicy Kazimierz” – Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie,
 20. "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A” – RPO WSL 2007-2013 – Gmina Zawiercie - opracowanie Studium Wykonalności w charakterze podwykonawcy.
 21. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” – MRPO 2007 - 2013 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
 22. Biznesplan Ośrodka Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego w Nakle Śląskim – Środki własne, Nova Sp. z o.o.,
 23. "Budowa lokalu gastronomicznego w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 24. "Wzrost konkurencyjności firmy NTI poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 25. "Budowa sklepu spożywczego w miejscowości Brudzowice” – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 26. "Zakup systemu produkcyjnego do druku cyfrowego w celu wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia firmy 3G ADAM LIPKA" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 27. "Uruchomienie serwisu internetowego CashControl pozwalającego właściwie zarządzać finansami MŚP” – PO IG 8.1, Cashcontrol Sp. z o.o.,
 28. "I etap modernizacji bazy sportowej w Nowym Chechle” – PROW, Gmina Świerklaniec,
 29. "Zakup maszyn i urządzeń służących realizacji bezpiecznych nawierzchni gumowych" – PROW, A-Bild Sp. z o.o.
 30. „Biznesplan do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” - PUP, Osoba fizyczna,
 31. "Cudne manowce - zespół obiektów noclegowych o przeznaczeniu turystycznym” - PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 32. "Zakup maszyn i urządzeń służących realizacji bezpiecznych nawierzchni gumowych" – PROW, A-BILD Sp. z o.o.
 33. "Utworzenie laboratorium badań materiałów dla medycyny stomatologicznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu” – RPO WSL działanie 1.3,
 34. ”Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie”, RPO WSL 2007-2013 - pełnienie funkcji Kierownika Projektu;
 35. Wykonanie Planów Odnowy Miejscowości dla 4 sołectw Gminy Świerklaniec,
 36. "Integracja systemów finansowo – księgowych w celu wymiany danych i informacji pozwalających na rozszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa CAMPTER" (PO IG 8.2),
 37. "Budowa budynku gastronomicznego z zapleczem kuchennym i pokojami gościnnymi w miejscowości Moszyny (woj. świętokrzyskie)", PROW 2007 - 2013, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 38. "Budowa placu zabaw i miejsca rekreacyjnego na terenie sołectwa Orzech", PROW 2007 - 2013, Gmina Świerklaniec,
 39. "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w Parku w Świerklańcu w celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Świerklaniec” - RPO WSL 2007-2013, Gmina Świerklaniec,
 40. "Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie warsztatu samochodowego" - Niegowa woj. śląskie - PROW 2007 - 2013; Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 41. Windicar S.C.Rafał Bal i Tomasz Mazurek - PO IG 8.2; Windicar S.C.,
 42. "Utworzenie warsztatu mechaniki samochodowej w miejscowości Siewierz” - PROW 2007-2013; Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 43. „Wzrost konkurencyjności firmy ECO-TEAM poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia"; PROW 2007 - 2013; ECO - TEAM Sp. z o.o.,
 44. "Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Rudach oraz budowę sieci kanalizacyjnej" - PROW 2007-2013; GPWiK Kuźnia Raciborska

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

13.03. 24 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO - KANALIZACYJNYCH I GMIN - E-USŁUGI

 

Wsparcie udzielane będzie projektom przyczyniającym się do realizacji celu szczegółowego: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Do realizacji powyższego celu wyodrębniono następujące typy projektów:

1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city

2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych

3. Digitalizacja i udostępnianie danych 

 

 

13.03. 24 DOFINANSOWANIE DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

 

W przypadku przedsiębiorstw wsparcie skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF. Wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym możliwe jest tylko do końca 2025 r. i tylko w połączeniu z inwestycjami w efektywność energetyczną (renowację) budynków.

 

 

01.03. 24 DOFINANSOWANIE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

 

Już 29 marca 2024 planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania FENX 01.01 - Poprawa efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) - nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia. Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zakończenie naboru przewidziano na 29.05.2024 roku. 

 

Działanie obejmuje wsparcie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, poprzez m.in. ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu 6 wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

 

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach wymiana indywidualnego źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych możliwa będzie w oparciu o hierarchię źródeł ciepła: 1. Ciepło systemowe, 2 Odnawialne Źródła Energii (tj. pompy ciepła), 3. Źródła wykorzystujące paliwo gazowe. Dopiero uzasadnienie dla braku możliwości technicznych lub ekonomicznych może być podstawą wyboru źródła ciepła o niższej hierarchii.

 

 

 

 

45

 

odbytych szkoleń

IME Sp. z o.o.  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

998

 

wypitych kaw.

15

 

stałych klientów

99+

 

projektów

Współpraca

 

Łączymy ludzi, pomysły i idee.

Aktualna wiedza

 

Stale uczestniczymy w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje tak aby tworzona dokumentacja odzwierciedlała obowiązujące wytyczne.

Zmiany

 

Jesteśmy otwarci na potrzeby klienta. Dostosujemy się do Twoich potrzeb. 

Doświadczony zespół

 

Wykwalifikowani konsultanci umożliwią rozwiązanie każdego problemu!

Działamy skutecznie

 

99,4% składanych aplikacji otrzymuje pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

Kompleksowość

 

Działamy kompleksowo - począwszy od pomysłu poprzez przygotowanie dokumentacji, a kończąc na rozliczeniu pozyskanych środków. 

możesz nam zaufać

Działamy skutecznie i kompleksowo

SPRAWDŹ TERAZ

 

Nasze usługi

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Rozliczenie projektu

Zarządzanie projektem

Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Przeprowadzanie postępowań przetargowych (ustawa PZP, Baza konkurencyjności)

DORADZTWO KTÓREGO SZUKASZ!

Info

 

REGON: 364832773

NIP: 6452547556

KRS: 0000623911

 

Wizytówka QR Code

Nasza oferta

 

• Zewnętrzne źródła finansowania;

• Rozliczanie projektów;

• Zamówienia publiczne;

• Audyty;

• Doradztwo techniczne;

• Badania;

• Usługi informatyczne;

• Szkolenia.

 

IME Sp. z o.o.

ul. Francuska 2/3

42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 690950083

Polub nas na Facebooku

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave